แผ่นโฟมยาง EVA

แผ่นโฟมยาง EVA เรียบ หนา 2 มม.

แผ่นโฟมยาง EVA เรียบ หนา 3 มม.

แผ่นโฟมยาง EVA แบบเรียบ/แบบลาย หนา 4 และ 5 มม.

แผ่นโฟมยาง EVA เรียบ หนา 6 มม. ลายพื้นไบเก็นเล็ก

แผ่นโฟมยาง EVA เรียบ หนา 8 มม.

แผ่นโฟมยาง EVA แบบเรียบ/แบบลาย หนา 10 มม.

แผ่นโฟมยาง EVA เรียบ หนา 15 มม.

แผ่นโฟมยาง EVA เรียบ หนา 20 มม.

แผ่นโฟมยาง EVA ลายกระดุม

แผ่นโฟมยาง EVA แบบลาย สีสัน 5 มม.

แผ่นโฟมยาง EVA แบบลาย สีสัน 6 มม.

แผ่นโฟมยาง EVA เรียบ หนา 2 มม. คละสี

แผ่นโฟมยาง EVA ลายสนุก สีสันต่าง ๆ

แผ่นยางกันกระแทกและแผ่นยางรองคอกม้า คอกวัว คอกหมู

โฟมสปองค์ ความนิ่ม 35 พีอี.

โฟมลายไบเก็นใช้รองพื้นสนามไช้ในการรองชิ้นงานกันกระแทกมีสองด้านมีหน้าลายพื้นและหน้าเรียบ